Premiuma Yükselt

TSM Hekimleri Hangi Temel Görevleri Yerine Getirir?

Tuna Erçetin
2024-04-20 01:14:39

Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) hekimleri, toplumun sağlık düzeyini artırmak ve hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalar yapar. Bu hekimler, bulaşıcı hastalıkların kontrolü, aşı kampanyalarının yürütülmesi, kronik hastalıkların yönetimi ve sağlık eğitimi gibi konularda aktif roller üstlenirler. Ayrıca, TSM hekimleri, toplum sağlığına yönelik risk değerlendirmeleri yapar ve sağlık politikalarının geliştirilmesine katkı sağlarlar. Bu görevlerini yerine getirirken, koordinasyon hekimi olarak da çalışabilirler; bu durumda pozitif vakaları sorgulayarak tedavi veya sevk kararları verirler.