Premiuma Yükselt

TSM Hekimliği için Gerekli Eğitim ve Yeterlilikler Nelerdir?

Tuna Erçetin
2024-04-20 01:15:00

TSM hekimleri olabilmek için tıp fakültesinden mezun olmak ve genellikle halk sağlığı veya benzeri alanlarda ihtisas yapmak gerekmektedir. Bu ihtisas programları, epidemiyoloji, biyoistatistik, sağlık yönetimi ve politikası gibi konuları kapsar. Ayrıca, TSM hekimleri, sürekli mesleki gelişim ve eğitim faaliyetlerine katılarak bilgilerini güncel tutmalıdır. Bu eğitimler, yeni sağlık tehditleri ve müdahale yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.