Premiuma Yükselt

Deri ve Zührevi Hastalıkları Asistan Hekimleri Hangi Temel Görevleri Yerine Getirir?

Tuna Erçetin
2024-04-20 01:33:17

Deri ve zührevi hastalıkları asistan hekimleri, dermatoloji alanında uzmanlaşmak üzere eğitim gören tıp doktorlarıdır. Bu asistan hekimler, deri, saç, tırnak ve mukozaları etkileyen hastalıkların teşhis ve tedavisinde görev alırlar. Ayrıca cinsel yolla bulaşan hastalıkların tanı ve tedavisi konusunda da bilgi sahibi olurlar. Asistan hekimler, klinik ortamda hastaları muayene eder, gerekli laboratuvar testlerini ve deri biyopsilerini yönetir, hastalıkların tanısını koyar ve uygun tedavi planlarını oluşturur. Eğitim sürecinde, çeşitli deri hastalıkları ve tedavi yöntemleri hakkında kapsamlı bilgi edinirler.