Premiuma Yükselt

Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğitimi Nasıl Alınır?

Yiğit Tuğluk
2024-04-20 02:49:34

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanı olmak için öncelikle tıp fakültesinden mezun olmak gerekmektedir. Tıp eğitimi süresince temel tıp bilgileri edinilir ve ardından Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) girilerek nöroşirürji ihtisasına başlanabilir. Nöroşirürji ihtisası, genellikle beş ila altı yıl süren yoğun bir eğitim ve çalışma dönemini kapsar. Bu süre zarfında, adaylar hem teorik bilgilerini derinleştirir hem de çeşitli cerrahi teknikler üzerinde uygulamalı olarak çalışırlar. Ayrıca, adayların çeşitli nörolojik durumları yönetme ve acil nöroşirürjik müdahalelerde bulunma becerileri geliştirilir.