Premiuma Yükselt

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Yiğit Tuğluk
2024-04-20 02:49:47

Beyin ve sinir cerrahisi uzmanları, hastanelerin nöroşirürji bölümlerinde, özel kliniklerde veya araştırma merkezlerinde çalışabilirler. Bu uzmanlar, cerrahi müdahalelerin yanı sıra, nörolojik hastalıkların teşhis ve tedavisinde de görev alırlar. Ayrıca, nöroşirürji uzmanları, bilimsel araştırmalar yaparak yeni tedavi yöntemleri üzerinde çalışabilir ve bu alandaki ilerlemelere katkıda bulunabilirler. Akademik kariyer yapmayı tercih eden beyin ve sinir cerrahları, üniversitelerde öğretim üyesi olarak da görev yapabilirler.