Premiuma Yükselt

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlarının Çalışma Alanları Nelerdir?

Yiğit Tuğluk
2024-04-20 03:15:33

Kalp ve damar cerrahisi uzmanları, genellikle hastanelerin kalp ve damar cerrahisi bölümlerinde çalışırlar. Bu uzmanlar ayrıca özel kliniklerde veya araştırma merkezlerinde de görev alabilirler. Çalışmaları, hem acil hem de planlı cerrahi işlemleri kapsar. Kalp ve damar cerrahisi uzmanları, kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde kritik roller oynarlar ve sıklıkla diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliği içinde çalışırlar.