Premiuma Yükselt

Ağrısız Doğum İçin Kimler Uygun Adaydır?

Barlas Düşenkalkar
2024-04-19 17:33:25

Ağrısız doğum için uygun adaylar genellikle sağlıklı, herhangi bir önemli tıbbi sorunu olmayan ve gebelik süresince normal bir seyir izleyen kadınlardır. Ancak, bazı durumlar, örneğin belirli kalp hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları veya kanama bozuklukları olan kadınlar için epidural anestezi uygun olmayabilir. Her kadın, ağrısız doğum seçeneği hakkında karar vermeden önce, kendi sağlık durumu ve gebelik öyküsü doğrultusunda bir sağlık profesyoneli ile detaylı bir değerlendirme yapmalıdır.