Premiuma Yükselt

Doğum Travmasının Yaygın Belirtileri Nelerdir?

Barlas Düşenkalkar
2024-04-19 19:11:06

Doğum travmasının belirtileri fiziksel ve psikolojik olmak üzere iki ana kategoride incelenebilir. Fiziksel belirtiler arasında, kafa şeklinde deformasyonlar, kol veya bacaklarda hareket kısıtlılığı, sinir hasarları sonucu ortaya çıkan felçler ve solunum güçlükleri sayılabilir. Psikolojik belirtiler ise genellikle bebeklerde aşırı huzursuzluk, ağlama nöbetleri ve uyku düzeninde bozulmalar olarak gözlemlenir. Bu belirtiler, doğum sırasında yaşanan zorlukların derecesine ve süresine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.