Premiuma Yükselt

Kan Uyuşmazlığı Hangi Durumlarda Daha Sık Görülür?

Barlas Düşenkalkar
2024-04-19 19:44:57

Kan uyuşmazlığı, herhangi bir etnik grup veya coğrafi bölgeyle özgü değildir ve dünya genelinde görülebilir. Ancak, Rh negatif kan grubuna sahip insanların nispeten daha az olduğu bölgelerde, Rh uyuşmazlığı daha sık rastlanan bir durum olabilir. Rh negatif bir anne ve Rh pozitif bir baba arasında meydana gelen gebeliklerde, Rh uyuşmazlığı riski her zaman mevcuttur. Bu nedenle, bu tür çiftlerin gebelik planlaması yaparken kan uyuşmazlığı ihtimalini göz önünde bulundurmaları önemlidir.