Premiuma Yükselt

Pelvik Organ Sarkması Tanısı Nasıl Konulur?

Barlas Düşenkalkar
2024-04-19 21:28:19

Pelvik organ sarkmasının tanısı genellikle pelvik muayene ile konulur. Doktor, muayene sırasında pelvik organların yer değiştirip değiştirmediğini ve sarkmanın derecesini değerlendirir. Gerekli görüldüğünde ultrason gibi görüntüleme teknikleri de kullanılabilir. Ayrıca, idrar yolu semptomlarının değerlendirilmesi için ürodinamik testler yapılabilir. Bu testler, idrar kesesinin ve üretranın fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır ve sarkmanın idrar üzerindeki etkilerini belirlemeye yardımcı olur.